درمان های زیبایی

تیرگی و بد رنگی لثه

بیشتر تیرگی های لثه فیزیولوژیک بوده و نیاز به درمان خاصی ندارند زیرا بیماری نیستند. افرادی که پوست تیره دارند ممکن است لثه های تیره رنگی نیز داشته باشند. این تیرگی ها از دوران کودکی در لثه این افراد وجود داشته و با گذشت زمان افزایش هم خواهد یافت. بسیاری از مادران بعد از مشاهده و دقت در رنگ تیره لثه ی فرزندانشان آنها را با نگرانی نزد متخصصین می برند. چنانچه این چنین افرادی دارای خط لبخند بالا باشد بگونه ای که در زمان خندیدن بخش زیادی از لثه دیده شود، می توانند جهت حذف این پیگمان های تیره رنگ اقدام کنند. جراحی با نوع خاصی از لیزر انجام می گیرد و بخیه ندارد.

بهبود نمای لبخند

چشمان ما عادت دارد در یک لبخند طبیعی ساختارهای سفید رنگ دندان را ببیند ویا اگر بخش های صورتی رنگ لثه هم دیده بشود آن بخش صورتی رنگ، غالب نباشد. یعنی در مقابل بخش سفید رنگ، بخش کوچکی را به خود اختصاص دهد. افرادی که در زمان خندیدن، نمای صورتی رنگ لثه غالب تر از نمای سفید رنگ دندان هایشان باشد، معمولا از نمای لبخندشان رضایت ندارند. برای بهبود این شرایط دو کار و در موارد پیشرفته هر دو کار قابل انجام است. یا بخش سفید را افزایش داد یعنی ارتفاع دندان ها را افزایش داد که این کار حد و مرزی دارد و در سمت لثه ای با جراحی و سمت لبه دندان با لامینیت قابل انجام است و یا اجازه نداد که لب بالا از یک حدی بالاتر برود که  اینکار صرفا از طریق جراحی قابل انجام است. در موارد پیشرفته لازم است که همزمان هر دو کار انجام پذیرد.

سفید کردن دندان ها

سفید کردن دندان ها اقدامی است که می توانید در خانه یا مطب انجام دهید. در حالت اول بعد از قالبگیری از فک بیمار، وسیله ای برای شما ساخته می شود که مواد سفید کننده را در آن قرار داده و طبق دستورالعملی که برایتان مشخص می شود خودتان در خانه اقدام می کنید. برای سفید کردن دندان ها در مطب ، ابزارها و تکنولوژی های متفاوتی بکار گرفته می شود که موثرترین آنها استفاده از لیزر است.

لامینیت و پوشش های دندانی

لامینیت ها پوشش های سرامیکی هستند که با ضخامت بسیار جزیی بر روی سطح خارجی دندان های جلو قرار گرفته و بطور چشمگیری ظاهر دندان ها را تغییر می دهند. دندان ها جلو فقط از سطح نمایان به بیرون و به میزان بسیار جزیی تراش خورده تا امکان باند لامینیت با مینای دندان فراهم آید. بااستفاده از آنها امکان تصحیح بی نظمی های دندانی وجود دارد. اگر فردی انتظارداشته باشد که دندان هایش خیلی سفید تر از ذات واقعی آنها شود، بهتر است بجای سفید کردن دندان ها به لامینیت  فکر کند.