ایمپلنت

 

به طور کلی درمان ایمپلنت به دو روش کلاسیک و غیر کلاسیک قابل انجام است. لازم به ذکر و توجه است که روشهای کلاسیک برای همه بیماران قابل انجام است اما روشهای غیرکلاسیک برای همه بیماران مناسب و کارآمد نمی باشد و موارد استفاده از آنها نیز محدودتر است. بنابراین تنها متخصص مربوطه می تواند در این خصوص اظهار نظر و شما را راهنمایی نماید.

 

درمان های کلاسیک

درمان کلاسيک ايمپلنت چهار مرحله دارد :

     مرحله اول، قرار دادن ايمپلنت ها :

در اين مرحله جراح با يک تکنيک دقيق و آرام ايمپلنت ها را در فک بیمار قرار مي دهد اگر بيمار فقط يک دندان از دست داده باشد فقط يک ايمپلنت کافی است در مقابل براي افرادي که کاملاً  بي دندان هستند معمولاً در هر فک بين ۴ تا ۱۰ ايمپلنت مورد نياز است.

 

    مرحله دوم، دوره لازم براي اتصال و جوش خوردن استخوان با ايمپلنت:

بعد از مرحله جراحی و قرار دادن ايمپلنت ها بيمار مي بايست مدتي صبر کند تا اتصال محکمی بين ايمپلنت ها و استخوان ايجاد گردد. بسته به شرايط اين زمان بين ۳ تا ۶ ماه طول مي کشد. در موارد خاص اين امکان وجود دارد که بيمار به جاي دورۀ انتظار ۳ تا ۶ ماهه مدت زمان کمتر را جهت اتصال و جوش خوردن استخوان با ايمپلنت انتظار بکشد. در اين شرايط زمان انتظار مي تواند به۶ هفته تا ۳ ماه و یا بیشتر و در موارد محدودتر (با روشهای غیرکلاسیک ) حتی به یک تا شش روز نیز کاهش يابد.

 

     مرحله سوم، مرحله اتصال قسمت هاي خارج استخوانی ايمپلنت و قالبگیری:

در اين مرحله بخشهايي از ايمپلنت بنام اباتمنت که مشابه با تاج دندانها مي باشند به قسمتي از ايمپلنت که در استخوان قرار دارد متصل مي شود. پس از جوش خوردن ایمپلنت با استخوان فک دو حالت وجود دارد. یا به جراحی دوم به منظور برقراری ارتباط بین قسمت کارگذاشته شده در استخوان (فیکسچر) با قطعات خارج استخوانی (اباتمنت) نیازمند هستیم که در این صورت پس از انجام جراحی مرحله دوم، می توان قالبگیری را شروع نمود. در حالت دوم نیازی به جراحی مرحله دوم وجود ندارد و مستقیماً می توان قالبگیری را شروع کرد.

 

     مرحله چهارم، ساخت پروتز نهایی :

پس از اتصال اباتمنت ها و انجام قالبگيری، پروتز نهايي ساخته و به بیمار تحویل مي شود.

 

درمان های غیر کلاسیک

درمانهای غیرکلاسیک شامل موارد زیر است :

  • ایمپلنت فوری (Immediate Implant): در این روش بلافاصله پس از کشیدن ریشه دندانها، اقدام به کاشت ایمپلنت می شود.
  • ایمپلنت با بارگذاری فوری (Immediate loading): در این روش بلافاصله پس از کاشت ایمپلنت پروتز بیمار تحویل می گردد و منتظر پایان دوره چندماهه برای جوش خوردن ایمپلنت با استخوان فک نخواهیم ماند زیرا ایمپلنت ها به اندازه کافی قوی و با ثبات هستند.
  • ایمپلنت فوری با بارگذاری فوری(Immediate Implantation and Immediateloading): در این روش بلافاصله پس از کشیدن ریشه دندانهای باقی مانده، اقدام به کاشت ایمپلنت می شود و بلافاصله پروتز بیمار نیز تحویل می گردد.
  • روش هدایت کاشت ایمپلنت با کامپیوتر (Computer Guided Implant Placement) : در این روش قبل از جراحی، وضعیت استخوان فک در محیط مجازی کامپیوتر مورد آنالیز قرار گرفته و ایمپلنت های مناسب با استخوان و زوایای کاشت آنها قبل از جراحی مشخص گردیده است. بدنبال آن یک راهنمای جراحی تهیه می گردد که با کمک آن می توان دقیقا همان طراحی فضای مجازی را در واقعیت به اجرا در آورد.
  • کاشت ایمپلنت بدون برش و بخیه (Flapless Implant Placement) : در این روش بدون انجام برش در مخاط دهان، اقدام به کاشت ایمپلنت می شود بدیهی است پس از کاشت ایمپلنت هیچگونه بخیه ای در دهان وجود نخواهد داشت.