دکتر نسرین کیانی منش

نظام پزشکی ۵۷۶۴۱

فارغ التحصیل دندانپزشکی عمومی از دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در سال ۱۳۷۵

فارغ التحصیل دوره تخصصی دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی از دانشکده دندانپزشکی شیراز در سال ۱۳۷۹

بورد تخصصی دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی در سال ۱۳۷۹

استادیار بخش ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی شیراز از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۹

فلوشیپ لیزر از دانشگاه تهران و دانشگاه آخن آلمان از سال ۱۳۸۸ تا سال  ۱۳۹۰

مستر شیپ لیزر از دانشگاه آخن آلمان از سال ۱۳۹۰ تا  ۱۳۹۲

فلوشیپ ایمپلنت از کنگره جهانی ایمپلنتولوژیست ها ( ICOI)

دوره های متعدد تکمیلی در زیبایی، ایمپلنت و لیزر

سخنرانی های متعدد در کنگره های بین المللی داخلی و خارجی

مقالات متعدد چاپ شده بزبان انگلیسی در ژورنال های معتبر دندانپزشکی

داور مقالات در مجلات دندانپزشکی دانشگاه تهران و شیراز