دکتر مهرداد لطف آذر

نظام پزشکی ۴۹۷۹۰

فارغ التحصیل رتبه اول دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در سال ۱۳۷۳

فارغ التحصیل رشته تخصصی پریودونتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اخذ بورد تخصصی پریودونتولوژی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ادامه آموزش و کسب دانش و مهارت فنی در زمینه ایمپلنتولوژی و پیوندهای استخوانی از مکاتب علمی اروپا و آمریکا و اخذ مدارک تکمیلی.

اخذ مدارک فلوشیپ، مسترشیپ و دیپلمات، در جراحی­های پیشرفته ایمپلنت

عضو  آکادمی های پریودونتولوژی ایران، امریکا و عضو انجمن های متعدد تخصصی ایمپلنت در امریکا و اروپا

عضو هیئت مولفین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تالیف کتاب ملی پریودونتیکس ( کتاب مرجع رشته پریودونتولوژی در مقطع تحصیلی دکترای دندانپزشکی)

مولف کتاب ” اطلس جراحی­های پیشرفته ایمپلنت” تقدیر شده ی دهمین جشنواره کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران در زمینه پزشکی (تابستان ۱۳۸۸ ) و کاندید کتاب سال پزشکی ۱۳۸۸

مولف کتاب ” غشا های سد کننده در جراحی های رژنراتیو پریودونتال و ایمپلنت” تقدیر شده ی جشنواره شهید هدایت (تنها جشنواره تخصصی دندانپزشکی کشور) و کتاب برگزیده دانشگاهی سال ۱۳۹۳ و کتاب رفرنس در امتحانات بورد تخصصی رشته پریودنتولوژی کشور از سال ۱۳۹۶