دکتر مرضیه حمزوی

جراح دندانپزشک

نظام پزشکی ۹۸۵۱۷

فارغ التحصیل دکتری دندانپزشکی در سال ۱۳۸۲

فلوشیپ ایمپلنت از کنگره جهانی ایمپلنتولوژیست ها (ICOI )

عضو آکادمی ایمپلنت امریکا (AAID)

عضو انجمن استئواینتگریشن اروپا ( EAO )

مقاله پذیرفته شده در کنگره بین المللی دندانپزشکی درامریکا

سخنرانی در کنگره بین المللی دندانپزشکی درامریکا

نگارش پنج مقاله ISI چاپ شده بزبان انگلیسی در مجلات معتبر