دکتر فرناز فتاحی

 

فارغ التحصیل دندانپزشکی عمومی از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال ۱۳۸۲

فارغ التحصیل دوره تخصصی پروتزهای دندانی از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال ۱۳۸۵

رتبه سوم آزمون بورد تخصصی پروتز های دندانی در سال ۱۳۸۶

استادیار بخش پروتز ثابت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از سال ۱۳۸۵

استادیار بخش تخصصی پروتزهای دندانی و ایمپلنت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از سال ۱۳۹۱

سابقه تدریس در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و بین الملل شیراز و کیش

معاون پژوهش گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی شیراز از سال ۱۳۹۲

نگارش و تنظیم طرح درس دروس پروتز ثابت و مورفولوژی تئوری و بالینی

نگارش و تنظیم logbook دروس پروتز ثابت دوره های عمومی و تخصصی پروتزهای دندانی

عضو انجمن جهانی ایمپلنتولوژیست ها (ICOI )

عضو هیئت مولفین کتاب ملی پروتزهای دندانی

سخنرانی در کنگره بین المللی پروتزیستهای ایران و سایر کنگره های دندانپزشکی کشور

نگارش پنج مقاله بزبان انگلیسی در مجلات معتبر دندانپزشکی