اطلس جراحی های پیشرفته ایمپلنت

کتاب ” اطلس جراحی های پیشرفته ایمپلنت” تقدیر شده ی دهمین جشنواره کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران در زمینه پزشکی (تابستان ۱۳۸۸ ) و کاندید کتاب سال پزشکی ۱۳۸۸

فهرست مطالب

بخش اول: مباحث پایه در جراحی­های پیوند استخوان

فصل اول: ضروریات بیولوژی در پیوندهای استخوانی

فصل دوم: طبقه­بندی تحلیل­های افقی استخوان آلوئول و روش تصمیم­گیری در درمان آنها

فصل سوم: اصول نوزایشی هدایت شده استخوان GBR” “

 

بخش دوم: نوزایشی استخوان با روش Guided Bone Regeneration

  فصل چهارم: درمان نقایص استخوانی فنستریشن و دهیسنس اطراف ایمپلنت

  فصل پنجم: جراحی افزایش ضخامت ریج استخوانی “Lateral Ridge Augmentation”

فصل ششم: کشیدن دندان و مدیریت حفره دندان “Socket Management”

فصل هفتم: ایمپلنت فوری “Immediate Implantation”

فصل هشتم: درمان ضایعات استخوانی پس از جراحی دندان­های نهفته

 

بخش سوم: پیوندهای استخوانی در سینوس ماگزیلاری

فصل نهم: جراحی­های پیوند استخوان در کف سینوس ماگزیلاری

 

بخش چهارم: پیوند بلوک­های استخوانی از منابع داخل دهانی

فصل دهم: پیوند بلوک­های استخوانی از منابع داخل دهانی

 

بخش پنجم: گسترش و شکافتن استخوان “Bone Expansion and Ridge Splitting”

فصل یازدهم: گسترش استخوان “Bone Expansion”

فصل دوازدهم: شکافتن استخوان ریج آلوئول “Alveolar Ridge Splitting”

در بایگانی